Integritetspolicy

I och med GDPR behöver vi din tillåtelse för att få lagra dina uppgifter i vårt kundregister. De uppgifter vi lagrar är organisations- eller personnummer, adress, telefonnummer samt namn på salong/företag och kontaktperson. Vi ger aldrig ut dessa uppgifter till tredje part och det är endast behöriga på Belle Madame Center som har tillgång till de datasystem som används. Du meddelar oss själv om/när du vill bli borttagen ur vårt system.